Publicerad: 13 februari 2019

Intern kontroll - för förtroende, trygghet och utveckling

Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Landsting förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och erfarenheter i många kommuner och regioner.

Illustration: människor som sitter och jobbar vid en dator.

Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner - särskilt de tjänstemän som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen. För ansvariga och politiker kan skriften ge en orientering inom området.

Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet, att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler och avtal.

En bra intern kontroll är en del i arbetet med att upprätthålla hållbara institutioner och en stabil förvaltning. Det handlar om att både bygga förtroende och stödja utveckling.

Intern kontroll - för förtroende, trygghet och utveckling, webbutiken

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    Handläggare
  • Karin Tengdelius
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot