Publicerad: 26 november 2018

Ta del av hur kvaliteten ser ut i din kommun

Hur ser kvaliteten och effektiviteten ut i din kommun? Och hur står den sig jämfört med andra kommuner? 23 januari 2019 kommer Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) att presenteras.

För tolfte året i rad kommer Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) att presentera resultat som mäter kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden. Under 2018 har konceptet utvecklats och kommer leda till än mer användbara resultat som redovisas i januari.

Gör din anmälan att delta i resultatredovisningen den 23 januari

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projektet som är unikt i världen, dels sett utifrån antal deltagande kommuner och dels utifrån att få helhetsresultat för en kommuns olika områden. Cirka 260 kommuner deltar och utmanar sig årligen genom att ta fram och jämföra en begränsad resultatkarta för att utveckla styrningen och kvaliteten på tjänsterna. KKiK har ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områden och underliggande nyckeltal.

Det här är KKiK

Under 2018 har KKiK-konceptet utvecklats i dialog med förtroendevalda och tjänstemän. Fem huvudområden har blivit tre samt nyckeltal har setts över och justerats för att hitta områden och mått som på bästa sätt mäter kvalitet utifrån de utmaningar som kommunerna har idag.

Läs om innehållet i tre nya områden

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot