Publicerad: 12 juni 2019

Utvärdera din kommun med kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg. Det är anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Sedan starten 2002 har SKL genomfört cirka 200 utvärderingar i olika kommuner.

Det här är kommunkompassen

I filmen berättar Gunnar Gidenstam, SKL, om verktyget kommunkompassen och utvärderingen.

Verktyget utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:

 • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
 • utveckla styr- och uppföljningssystem
 • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
 • skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare
 • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

Fakta och broschyr om kommunkompassen (PDF, nytt fönster)

Kort presentation av kommunkompassen (PDF, nytt fönster)

Så här gör SKL utvärderingen

Flera kommuner har gjort två eller tre utvärderingar. Intresset är stort och nya kommuner anmäler sig hela tiden för att göra utvärderingar. Utvärderingen sker genom granskning, besök och skriftlig rapport.  

Information inför Kommunkompassutvärdering (PDF, nytt fönster)

Kostnad, information och kontakt

Kostnad för hela utvärderingen är 85.000 kronor. Priset är inklusive resor, övernattning, förberedelser, besök, slutrapport samt en muntlig återkoppling av resultatet. Utvärdering och återkoppling sker vid två olika tillfällen. Kontakta oss om du vill ha mer information eller önskar göra en utvärdering i din kommun.

Sveriges KvalitetsKommun

En kommunkompassutvärdering är en viktig del i nomineringsprocessen för att utse Sveriges kvalitetskommun.

Sveriges KvalitetsKommun

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare
 • Leif Eldås
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot