Publicerad: 12 juni 2019

Skapa ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

SKL ger information och exempel som kan vara bra inför arbetet med att skapa kvalitetsledningssystem. Enligt SOSFS 2011:9 ansvarar vårdgivaren, eller den som bedriver socialtjänst, eller verksamhet enligt LSS för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.

En kvinna och man.

Det här är ett ledningssystem

Ledningssystem är ett stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Systemet möjliggör också ordning och reda i verksamheten.

Få stöd att skapa ett ledningssystem

Vid planering av kvalitetsledningssystem bör kvalitetskrav och kvalitetsegenskaper som är relevanta för verksamheten identifieras utifrån:

  • lagar och föreskrifter,
  • egna definierade kvalitetskrav,
  • avtal,
  • överenskommelser och liknande samt brukare och patienter.

Stöd i att skapa ett ledningssystem för kvalitetsarbete, Uppföljningsguiden

Följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Stöd i uppföljningsprocessen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare
  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot