Publicerad: 16 maj 2019

Flytta fokus från aktiviteter till resultat, utveckla den professionella styrningen

En föreläsning av Nicolaj Ejler, dansk konsult med erfarenhet från både danska som svenska kommuner. Han tar upp styrningsfilosofier och betonar betydelsen av att flytta fokus från prestationer till resultat för brukare, patienter eller medborgare.

I filmen presenterar föreläsaren teorier för hur tillit kan skapas genom att professionen får fokusera på kärnuppdragen och där utveckla den professionella styrningen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot