Publicerad: 19 september 2014

Resultatstyrningen och dess grunder

Dr. Ray C. Rist upp frågor kring etablerande av en resultatbaserad kultur, vikten av samsyn kring strategiska mål, informationsanvändning av resultat för att utveckla och förändra verksamheten, resultatrapportering, sambandet mellan aktiviteter och resultat, ihopkoppling av ekonomistyrning och resultatstyrning med mera.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot