Publicerad: 19 september 2014

Resultatstyrningens komponenter

Dr. Ray C. Rist delar med sig av framgångsfaktorer för att styra mot resultat, skapa en kultur av ständigt lärande och förbättringar inom offentlig sektor. Föreläsaren belyser utmaningarna med att utveckla relevanta uppföljningssystem för styrning och förbättringsarbete.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot