Publicerad: 4 oktober 2018

Nya Perspektiv - en modell för ledning och styrning i samverkan

Modellen Nya Perspektiv erbjuder ett arbetssätt där både kommuner och landsting möts för att tillsammans lära mer om den gemensamma befolkningen, sätta resultatmål och följa upp. Den har utvecklats och används i Värmlands kommuner och landsting.

En utmaning att leverera bra kvalitet i välfärdstjänsterna

Förmågan att prioritera och leverera bra kvalitet i välfärdstjänsterna utmanas av att flera huvudmän är involverade.

Barn- och unga, äldre, personer med missbruksproblem, funktionshindrade riskerar allt för ofta att ”ramla mellan stolarna” då ingen av huvudmännen har och tar helhetsansvaret. Olika lagstiftningar och olika bilder av vad som är behovet leder ofta till att insatser som görs inte är optimala utifrån den enskildes eller för gruppers behov.

Läs vidare om nya perspektiv på styrning och ledning

Modellen i korthet

Utgångspunkten är en politisk vilja att avsätta tid och engagemang för den gemensamma befolkningen i exempelvis ett län. Landstinget tillsammans med kommunerna.

En mötesplats etableras för ledande politiker och tjänstemän där de träffas regelbundet och på så sätt skapar förutsättning för gemensamt lärande om varandras förutsättningar och om utmaningar i befolkningen.

Läs vidare om modellen i fyra steg (PDF, nytt fönster)

Processens genomförande och framgångsfaktorer

  • En tydlig politisk vilja som innebär att alla ledande politiker och tjänstemän bestämmer sig för att träffas regelbundet. Inledningsvis tätare.
  • Enas om syftet och återknyt till det vid varje träff.
  • Exklusivitet i deltagandet.
  • En gemensam beredningsgrupp där sakkunniga tjänstemän från både kommuner och landsting ingår.
  • Visa regelbundet effekter av det gemensamma arbetet
  • Använd arbetsformer som skapar energi och delaktighet, mixa inspiration inifrån egna led och utifrån.
  • En spindel i nätet som samordnar arbetet. En regionorganisation kan med fördel ha den rollen.

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot