Publicerad: 6 september 2019

Förenklad och effektivare administration

SKL har i samverkan med sju kommuner drivit ett projekt i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter och praktiskt arbeta med förenkling och effektivisering av de administrativa uppgifterna. Du kan ta del av resultaten från följeforskning, en handbok och ett digitalt verktyg.

För att få en faktisk bild av administrationens omfattning genomförde SKL detta projekt under tiden maj 2017 - september 2018 i samverkan med kommuner. Målgruppen har i huvudsak varit första linjens chefer och deras administrativa uppdrag.

Följeforskning och lärande

Forskarrapport: Förenklad och effektivare administration (PDF, nytt fönster)

Anders Ivarsson Westerberg vid Södertörns högskola har följeforskat projektet. Rapporten innehåller:

 • en bakgrund till projektet,
 • redovisning av projektet samt kommunernas arbete och erfarenheter,
 • projektets lärdomar, och
 • en lista med tio punkter som kan användas som utgångspunkt för denna typ av utvecklingsprojekt.

Det här visade mätningarna

Sammanlagt var det 33 chefer i sex kommuner som genomförde dagboksmätningen enligt SKL:s modell. Mätningarna visar att:

 • Cheferna ägnade sig i genomsnitt 59 procent av sin arbetstid åt administration.
 • den del av administrationen som upptog mest av den tiden var personal- och HR-frågor, som upptog 32 procent av den administrativa tiden,
 • därefter kom det som benämndes arbetsprocesser och kvalitetssäkring till 17 procent följt av strategisk styrning 15 procent,
 • IT-system tog endast knappt sex procent av den administrativa tiden.

Metodstöd och mätverktyg

Ett metodstöd och ett digitalt verktyg för att mäta det administrativa uppdraget har utvecklats.

Vertyget AdminTid samt metodstöd

Informationsansvarig

 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare
 • Leif Eldås
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot