Publicerad: 18 februari 2019

Bakgrund och inspiration till att göra Annorlunda-Billigare-Bättre

Inspirationen till projektet förändra radikalt hämtades bland annat från Australien och Storbritannien. Deras bakgrund var en ansträngd ekonomi i den offentliga sektorn i kombination med ökande krav från invånarna.

Förändringsarbete i tiden

I dag har kommuner i Sverige och resten av världen en svår ekvation framför sig. Befolkningen blir äldre än någonsin tidigare och unga vuxna studerar allt längre. Samtidigt ökar allmänhetens förväntningar på service.

När de unga flyttar in till städerna lämnar de efter sig en åldrande befolkning i de mindre kommunerna. Om vi fortsätter på samma sätt som i dag kommer vi år 2035 att ha ett gap i kommunalskatten motsvarande 13 kronor mellan resurser och behov. Ett scenario som förstås inte är önskvärt.

Förändringar och innovationsarbete för efterfrågad service

Förändringar krävs alltså för att hitta sätt som ger brukare eller kunder den service som de efterfrågar, till en lägre kostnad. Men innovationsarbetet ska inte misstas för att handla om nedskärningar som ger en sämre service. De radikala förändringarna innebär istället att se till att den service samhället tillhandahåller faktiskt är den som efterfrågas och gör nytta.

De som vet vilka tjänster som behövs är förstås de som använder sig av dem. Varför är det då inte de som tillfrågas när man planerar kommunens aktiviteter och erbjudanden? För att skapa ett klimat som stimulerar ett samarbete med brukarna måste förtroendevalda och anställda se brukare, elever och klienter som aktiva medskapare i arbetsprocessen - istället för passiva mottagare av tjänster. Vi måste också ta hänsyn till, och lyssna på, resten av det omgivande samhället.

Kort sagt: fler kockar gör faktiskt en godare soppa.

Inspiration från Australien och Storbritannien

Inspirationen till projektet har bland annat hämtats från Australien och Storbritannien, som båda har flera spännande projekt på gång inom området. Deras bakgrund var precis som i Sverige, en ansträngd ekonomi i den offentliga sektorn i kombination med ökande krav och förväntningar från invånarna.

Det fanns också brister i måluppfyllelsen och kvalitén på olika offentliga tjänster och man behövde nya sätt att tänka. Därför utvecklades Creative councils, Radical efficiency och Family by family – några av de utvecklingsarbeten som inspirerat till Förändra radikalt.

Några erfarenheter från Storbritannien visar att de mest framgångsrika projekten har:

  • involverat många olika kompetenser
  • alltid låtit brukarna vara med i ett genuint partnerskap
  • undersökt problemet så länge det behövts istället för att gå direkt på lösningar
  • vågat experimentera och ta risker – och sedan lärt av experimenterandet

Nu behöver förhållningssätten, metoderna och teknikerna som provats i andra länder testas på hemmaplan för att kunna skaffa erfarenheter och verktyg passande för Sverige.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot