Publicerad: 9 maj 2019

Förenklat och effektivare styrsystem

Vi befinner oss i en tid då nya förhållningssätt och arbetssätt ska implementeras, till exempel en profession som tillåts ta ett större ansvar och ges större friheter, medborgare och brukare involveras i utveckling och förbättring av service och tjänster.

  • Hur påverkar detta vårt sätt att styra och våra styrmodeller? Vad behöver förändras?
  • Hur säkerställer vi att vi uppnår allra bästa tänkbara lösning?
  • Behöver vi se över hur vi organiserar oss? Hur vi styr? Eller hur vi leder?

Styra på effekt eller värdebaserat och hur kan man involvera brukarna

En kort film om styrning och ledning där du får lyssna till vad Morten Hyllegaard, Beta, Lisa Lindström, Doberman, och Helena Stenberg från Piteå kommun har att säga kring detta.

Åtta kommuner deltog i nätverket under 2017-2019

September 2017 startades ett nätverk med en styrgruppsträff tillsammans med samtliga deltagande kommuner och deras styrgrupper för projektet. Projektet avslutades i januari 2019. Ambitionen har varit att:

  • genom analys skapa förståelse för bakomliggande orsaker och utmaningar,
  • genomföra ett förbättringsarbete som stödjer kommunen kring nytt fokus, förenkling av styrningen eller nya arbetssätt.

Dokumentation av projektet pågår

Arbetet med att dokumentera erfarenheterna är i full gång och kommer att presenteras hösten 2019. Vill du redan nu ta del av några erfarenheter och idéer kring förändringar från projektet så kan du göra detta via dokumentationen från seminariet Tillit i styrningen som genomfördes i den 17:e januari 2019. Projektet förenklat och effektiv styrsystem var ett av projekten som presenterades under denna dag.

Dokumentation - se filmer från seminarium Tillit i styrningen

Deltagande kommuner

Borås, Eksjö, Hammarö, Karlshamn, Lindesberg, Sundsvall och Uddevalla.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot