Publicerad: 30 september 2019

Följ projektet förenklat och effektivare styrsystem

Här kan du löpande följa arbetet som sker i nätverket förenklat och effektivare styrsystem. Till hjälp för att analysera och ta fram förslag på förbättringsarbete arbetar kommunerna enligt nedan process.

En anmerad bild som visar symboler/processen för en effektivare styrning - steg 1 till steg 6

Steg 1

Vilka är era utmaningar och dilemman?
Ett första steg mot att identifiera problem och sätta upp mål.

Utmaningar och dilemman, steg 1 (PDF, nytt fönster)

Steg 2

Hur skaffar ni er mer kunskap?
Det andra steget handlar om att utforska och samla in kunskap.

Metoder för att utforska, steg 2 (PDF, nytt fönster)

Steg 3

Vilka är insikterna?
Det tredje steget handlar om att skapa insikter och förståelse för vad som ligger bakom utmaningarna och problemen.

Insikter och fortsatt arbete, steg 3 (PDF, nytt fönster)

Steg 4

Vilka är våra lösningar?
Steg 4 handlar om att utifrån vunna insikter ta fram förslag på lösningar och förbättringsåtgärder.

Steg 5

Våga testa! Funkar den lösning som ni har förslagit?
Steg 5 handlar om att testa lösningen, kanske först i en liten skala med några få berörda. Är det en bra lösningen eller behöver ni göra ytterligare justeringar och göra ett nytt test?

Steg 6

Ni har ett förslag till förbättring!
I steg 6 har vi nu ett förslag till förbättring som ni kan implementera. Större förändringar kräver kanske beslut i politiken medans mindre förändringar kan göras direkt i verksamheten. Men det är också nu det stora jobbet börjar med att få med alla i den nya förändringen. Det kräver blir dialog med berörda. Tydlig målbild kring varför ni gör det här och vems som ansvarar för genomförandet.

Redovisning av resultat och erfarenheter

Projektet avslutades med ett seminarium Tillit i styrningen den 17:e januari 2019 där kommunerna presenterade sina erfarenheter av projektet samt vad förändringsarbetet i projektet har lett till.

Just nu pågår det arbete med att sammanställa hela projektet i en skrift som kommer att publiceras i SKL:s webutik när den är färdig.

Tillit i styrning - se filmer från seminariet

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot