Publicerad: 24 juni 2019

Utvecklingsprojekt kring kreativitet och ständiga förbättringar

SKL samverkar med kommunerna Borås, Malung-Sälen, Motala, Piteå och Vetlanda kring att utveckla system för att fånga upp medarbetarnas idéer och utveckla dessa till konkreta förbättringssteg.

Illustration på en människa som håller i en spade och står i växter.

Ständiga förbättringar, kreativitet och innovationer

Inom näringslivet har ständiga förbättringar, kreativitet och innovationer länge varit viktiga begrepp när det gäller att effektivisera produktion, ta fram nya produkter och hitta nya marknader.

Inom den offentliga sektorn är det inte lika vanligt att i praktiken knyta an till dessa begrepp. Många gånger finns det en outtalad uppfattning att detta sker av automatik ute på arbetsplatserna.

Mäta inlämnade förslag och genomförda förbättringar

Fem kommuner arbetar i nätverksform för att utveckla idésystem. I uppstarsfasen skedde samarbetet i projektform med ett antal olika gemensamma aktiviteter som utbildning, framtagning av filmer, inspirationsseminarier i respektive kommun med mera. Denna projektfas finansierades till stor del av Vinnova.

Vinnova: Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Det gemensamma anslaget i de förbättringssystem som de deltagande kommunerna bygger, är att sätta upp ett mål med antal förslag per medarbetare och år. De handlar då om att mäta både inlämnade förslag och genomförda förbättringar.

Etablera en ordning och en kultur som uppmuntrar kreativitet

I praktiken handlar det om att etablera en ordning och en kultur som uppmuntrar kreativitet bland alla anställda. Ett sätt att göra detta på, är att bekräfta och ta om hand medarbetarnas idéer.

Inspirationsfilmer om förbättringar i verksamhet

Se en kort sammanfattning för projektet Ständiga förbättringar. Kommunerna Malung-Sälen och Borås berättar hur de har arbetat.

Se en film om hur arbetet med kreativa lösningar och förbättringar kan se ut i en kommun. I filmen är det skådespelare som agerar i en påhittad kommun.

I filmen berättar Staffan L. Olsson, Coca Cola, Coca-Cola Enterprises Sverige AB, om hur man kan arbeta med att förbättra sin verksamhet i vardagen.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare
  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot