Publicerad: 24 juni 2019

Värderingsarbete kring organisationskultur

En viktig faktor för att lyckas med sitt arbete kring värderingar är att få insikter om den rådande kulturen i samhället och på arbetsplatsen. Att förverkliga visioner och mål och utveckla strukturer för att uppnå hög kvalitet och effektivitet där invånarna och brukarna är i fokus är andra.

Nu mäter vi på nytt hur medborgarna ser på sin kommun

Inom ramen för Sverigestudien genomfördes under våren en fjärde mätning kring hur medborgarna ser på sin kommun. Till skillnad från tidigare år då en rapport presenterats innan sommaren har vi nu fokuserat på att genomföra ett antal dialoger (Sverigedialogen) med medborgare runt om i landet. Resultatet från dessa dialoger ska sammanställas och årets insikter kommer bland annat att presenteras i samband med ett seminarium på
Kvalitetsmässan och på Sverigestudiens webbplats.

Sverigesstudien 2017

Utvecklingsarbete med fokus på dialog om värderingar

Genom att kartlägga och föra dialog kring rådande värderingar på arbetsplatsen och i samhället skapas en bra grund för att utvecklas en önskad kultur som stödjer visioner och uppsatta mål. I SKL:s avslutade projekt ”Utveckling av värderingar och kultur” finns flera
erfarenheter som kan vara en hjälp på vägen i ert arbete.

Tag del av nätverkets erfarenheter

Projektet har bland annat gjort en kartläggning utifrån ett övergripande samhällsperspektiv

Använd verktyg som stöd för dialog och värderingar i ditt arbete

Kort inblick i vad kultur- och värderingsarbetet kan innebära

Christine Feuk, projektledare SKL, berättar om erfarenheterna som gjordes i projektet.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot