Publicerad: 9 augusti 2019

Erfarenheter från nätverk inom kultur och värderingar

SKL har tillsammans med medlemmar tagit fram en kartläggning utifrån ett övergripande samhällsperspektiv - vilka värderingar råder i kommunen sett utifrån de tre perspektiven: Medborgare - Förtroendevalda - Medarbetare.

Detta har vi lärt oss: Tre tips om att arbeta med kulturvärdering

Fokus på värderingar

Åtta kommuner och en stadsdel har under ett par år arbetat med att kartlägga vilka värderingar som idag används för att beskriva kommunen eller stadsdelen samt vilka värderingar vill de se i framtiden.

Värderingar och beteenden

Avsaknad av kundfokus, kostnadsjakt, förvirring och osäkerhet om framtiden är några av de värderingar och beteenden som används för att beskriva nuläget. För att skapa en förflyttning mot önskade värderingar har man med hjälp av olika verktyg och metoder genomfört dialoger.

I tidningen Fokus på värderingar skriver några av kommunerna som deltagit i nätverket om erfarenheterna.

Tidning: Fokus på värderingar (PDF, nytt fönster)

Resultat från undersökning

Undersökningen är genomförd under 2012 och visar att de tre grupperna är överens om en önskad kultur som präglas av arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och ansvar för kommande generationer.

Resultat Medborgare (PDF, nytt fönster)

Resultat Förtroendevalda PDF, nytt fönster)

Resultat Medarbetare (PDF, nytt fönster)

Sammanställning över rådande- och önskad kultur (PDF, nytt fönster)

Så här får du igång en dialog i de olika grupperna

SKL har tillsammans med de nio kommunerna tagit fram ett enklare material som ska ses som ett inspirationsmaterial.

Folder om Dialog - medborgare (PDF, nytt fönster)

Folder om Dialog – medarbetare (PDF, nytt fönster)

Verktygslåda för att komma igång med en dialog i organisationen eller med medborgare

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot