Publicerad: 19 juni 2019

Det här är Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

Projektet har pågått sedan 2006

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. Innan projektets start bjöds ett antal kommunstyrelseordföranden in till SKL för att ge sin bild av vilka områden som är väsentliga att ha kunskap om.

Bengt Germundsson, kommunstyrelseordförande, reflekterar kring uppstarten av KKiK

Delta i KKiK

För att delta i projektet KKiK krävs att:

  • kommunen anmäler sitt deltagande till SKL:s projektledare Hanna Lundborg
  • det finns en projektledare i kommunen som tar ansvar för helheten i deltagandet
  • projektledaren har god tillgång till politiska arenor där resultaten kan presenteras och analyseras. SKL rekommenderar även ett politiskt beslut inför deltagande i projektet.

Deltagande kommuner KKiK 2019 (Excel, nytt fönster)

Resultat tas fram inom tre viktiga områden

KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom fem områden.

Insamlingen sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna som rapporterar in i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Alla nyckeltalen redovisas i Kolada.

Läs vidare om de tre områden som ingår och ta del av lärande exempel

Norsjö förbättrar resultat trots minskande befolkning

Mikael Lindfors, KSO, och Katarzyna Wikström, kommunchef, delar med sig av sina erfarenheter av att ha vänt en negativ trend till förbättrade resultat, trots en vikande befolkningskurva. Modiga beslut i KF, att våga satsa nämner Mikael. I filmen lyfter Kartarsyna fram vikten av att motivera medarbetarna genom att fokusera på och synliggöra resultaten. Lyssna på och återkoppla till medborgarna är också avgörande.

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot