Publicerad: 4 oktober 2019

Område Samhälle och miljö

Inom området finns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen, kommunal service såsom bibliotek, arbetsmarkand, samhällsbyggande, näringsliv och miljö.

Samhälle och miljö är ett brett område. Nyckeltal inom information, delaktighet, kultur- och fritid, tekniska verksamheter samt miljöområdet är under bearbetning och förhoppningsvis kan området utvidgas under 2019.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 • ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via epost,
 • att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger tillmedborgarna via telefon,
 • ge kunskap om medborgarnas intresse och engagemang att delta i val,
 • få kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut med servicen på huvudbiblioteket,
 • ge kunskap om hur stor gruppen är somvid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet har börjat arbeta,
 • visa hur etableringen av nyanlända fungerar i kommunen,
 • ge kunskap om attityder hos företag etablerade i kommunen om hur de upplever den kommunala servicen,
 • redovisa kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser och öka återvinningsgraden,
 • redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon i den egna organisationen,
 • att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn.

Vidare information om området och nyckeltalen finner du i verktygslådan för KKiK

Så här förbättrar kommunen kontakten och klimatet med företagen i Örebro

Processledare Helena Aronsson från Örebro kommun presenterar i filmen sina erfarenheter av flera års kontinuerliga förbättringar av resultaten i Insikten, en nöjdhetsundersökning till företagare i kommunen. ”En enklare vardag för företagarna” betyder att service, effektivitet och rättssäkerhet är utgör en helhet. Att jobba tillsammans i kommunen, över verksamhetsgränser för att ge bra service och bemötande är framgångskonceptet.

Fler exempel inom samhälle och miljö

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Leif Eldås
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot