Publicerad: 23 april 2019

Insamling av resultat och publicering av data, Kolada

För flera av måtten inom olika områden genomför kommunen egna insamlingar av uppgifter. Därefter registrerar kommunen in uppgifterna i databasen Kolda. Insamlingsperionden är september till och med oktobert.

Så här gör du

Du kontaktar RKA för detta ändamål via e-post: inmatning@kolada.se för att få behörighet, nödvändiga instruktioner och ifyllnadsformulär.

Om du har frågor om Kolada kontaktar du RKA.

Övrig statistik som hämtas in till Kolada

Ungefär hälften av måtten i KKiK samlas in av RKA till Kolada automatiskt från de statistikansvariga myndigheterna och andra källor.

Tjänster för offentlig statistik, RKA

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot