Publicerad: 1 juli 2019

Insamling av resultat och publicering av data, Kolada

För flera av måtten inom olika områden för KKiK genomför kommunen egna insamlingar av uppgifter. Därefter registrerar kommunen in uppgifterna i databasen Kolada. Insamlingsperioden för KKiK 2019 är till och med 25 oktober 2019.

Så här gör du för att få behörighet

Du kontaktar RKA för detta ändamål via e-post: inmatning@kolada.se för att få behörighet, nödvändiga instruktioner.
Om du har frågor om Kolada, eller hur du gör för att publicera ditt data, kontaktar du RKA direkt.

Kontakta RKA

Insamling av uppgifter till KKiK 2019

Det finns ett antal malllar som RKA tillhandahåller för insamling av uppgifter inför rapportering i Kolada.

Formulär insamling av uppgifter till KKiK 2019

Inmatning och publicering av uppgifter i Kolada

Du kan rapportera in egna uppgifter direkt i Kolada. I den här filmen visar vi dig hur du går till väga.

Övrig statistik som hämtas in till Kolada

Ungefär hälften av måtten i KKiK samlas in av RKA till Kolada automatiskt från de statistikansvariga myndigheterna och andra källor.

Tjänster för offentlig statistik, RKA

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot