Publicerad: 14 november 2018

Kvalitetsaspekter inom särkilda boenden

Nyckeltalet belyser 15 kvalitetsaspekter som är betydelsefulla ur den äldres perspektiv som bor på särskilt boende. För att visualisera människorna bakom siffrorna kan du se en film och få tips på hur du kan använda resultaten.

Använd resultatet - gör nationella jämförelser

Filmen riktar sig till ledande politiker och tjänstemän och innehåller även tips på hur du kan använda resultaten av nyckeltalet. Det går att dels göra nationella jämförelser och dels jämföra resultat mellan boenden i den egna kommunen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot