Publicerad: 14 maj 2019

Presentera KKiK resultat - skapa resultatpresentationer

Den enskilde, som invånare, politiker och tjänstemän, ska kunna skapa mening ur KKiK-resultatet. För att detta ska kunna ske krävs bra resultatpresentationer. SKL har tagit fram ett stödmaterial för presentationer.

Betydelsen av resultatpresentationer

Bra resultatpresentationer över kommuners kvalitet ökar förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Om resultatpresentationerna inte är intresseskapande, är svåra att tyda eller inte relaterar till invånarnas vardag, kan invånarna få svårare att bli välinformerade. Detta försämrar deras förutsättningar att göra aktiva och medvetna politiska val samt engagera sig i kommunens politiska arbete, till exempel i medborgardialoger.

Enkelt, lättbegripligt och tillgängligt

I presentationer för invånare är det viktigt att vara enkel, lättbegriplig och tillgänglig. Det är därför också detta som undersökningen huvudsakligen tittat på. Enkelhet, begriplighet och tillgänglighet kan ha både med presentationsform, design och innehåll att göra men också hur och var man väljer att presentera sin presentation.

Användbara verktyg

Förutom en inventering har undersökningen även resulterat i flera användbara tips och idéer. Exempel från de kommuner som bidragit med material kan med fördel användas för omvärldsbevakning.

Exempel och tips för en bra resultatpresentation (PDF, nytt fönster)

Tre idéer för att utveckla din resultatpresentation (PDF, nytt fönster)

Medverkande kommuner (PDF, nytt fönster)

Exempel på hur din kommun kan informera om KKiK

Höganäs presenterar Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 på sin webbplats

  • Är du nyfiken på hur många inskrivna barn per årsarbetare det finns i förskolan eller hur kvalitetsaspekterna ser ut på LSS grupp- och serviceboende?
  • Hur gott är egentligen bemötandet när du kontaktar kommunen och hur bra är kommunens företagsklimat?

KKiK (kommunens kvalitet i korthet) kan hjälpa dig att få svar på dessa men också andra spännande frågor!

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot