Publicerad: 4 september 2019

Presentera KKiK - skapa kunskap om resultaten

Den enskilde, som medborgare, politiker och tjänstemän, ska kunna skapa mening ur KKiK-resultatet. För att detta ska kunna ske krävs bra resultatpresentationer. SKL har tagit fram stödmaterial för presentationer.

Betydelsen av resultatpresentationer

Bra resultatpresentationer över kommuners kvalitet ökar förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Om resultatpresentationerna inte är intresseskapande, är svåra att tyda eller inte relaterar till invånarnas vardag, kan invånarna få svårare att bli välinformerade. Detta försämrar deras förutsättningar att göra aktiva och medvetna politiska val samt engagera sig i kommunens politiska arbete, till exempel i medborgardialoger.

Enkelt, lättbegripligt och tillgängligt

I presentationer för invånare är det viktigt att vara enkel, lättbegriplig och tillgänglig. Enkelhet, begriplighet och tillgänglighet kan ha både med presentationsform, design och innehåll att göra men också hur och var man väljer att presentera sin presentation. Tänk på att:

 • målgruppsanpassa informationen,
 • välja ut det viktigaste, och
 • skapa ett bra budskap som är kopplat till aktuella frågor i kommunen.

Här nedan finner du dokument som ger dig konkreta tips om vad du bör tänka på:

Exempel och tips för en bra resultatpresentation (PDF, nytt fönster)

Tre idéer för att utveckla din resultatpresentation (PDF, nytt fönster)

Exempel på hur din kommun kan informera om KKiK

Höganäs presenterar Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 på sin webbplats

 • Är du nyfiken på hur många inskrivna barn per årsarbetare det finns i förskolan eller hur kvalitetsaspekterna ser ut på LSS grupp- och serviceboende?
 • Hur gott är egentligen bemötandet när du kontaktar kommunen och hur bra är kommunens företagsklimat?

KKiK (kommunens kvalitet i korthet) kan hjälpa dig att få svar på dessa men också andra spännande frågor!

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Leif Eldås
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot