Publicerad: 9 augusti 2019

Aneby kommuns framgångsrika arbete inom skolan

Bo Rofors, barn och utbildningschef i Aneby kommun, berättar i filmen om det sexåriga långsiktiga och systematiska förbättringsarbete som skett inom skolan. e".

Genom ett ledarskap med hög grad av tillit och ett systematiskt, kollegialt lärande har kommunen satsat på att bli en "Modellkommun för lärande", med god måluppfyllelse och låga kostnader som följd.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot