Publicerad: 9 augusti 2019

Filipstads kommuns förbättringar inom grundskolan

Torbjörn Parling, ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef i grundskola berättar i filmen om kommunens förbättringsarbete inom grundskolan.

I bred enighet mellan politiker och tjänstemän startades ett skolutvecklingsprogram för att höja måluppfyllelsen, en satsning som lyckades. Satsningar på rektorernas pedagogiska ledarskap och täta uppföljningar av elevernas resultat var några av framgångsfaktorerna!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot