Publicerad: 9 augusti 2019

Kävlinge kommun förbättrar skolans resultat

Camilla Mårtensson, Bildningsnämndens ordförande och Barbro Börjesson, skolchef för grundskolan berättar i filmen om kommunens arbete med att förbättra skolans resultat.

Från en ”skolkris” i kommunen, med nationella löpsedlar till goda resultat. Genom mätbara mål, analyser även på politisk nivå, täta uppföljningar och kommunikation har de ökat verksamhetens måluppfyllelse.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot