Publicerad: 20 augusti 2019

Kurser och konferenser, verksamhetsutveckling och politiskt styrning

 • tisdag
  29
  okt
  2019

  Styra för resultat - utbildningsprogram för controllers, kvalitetsstrateger med flera

  Utbildningen, som sker i fyra block, ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet. Starten sker under hösten 2019 ...

 • tisdag
  5
  nov
  2019

  Styra och leda för resultat - regionledning 2019, Stockholm

  SKL erbjuder en utbildning kring politisk ledning och styrning utifrån regionernas olika uppdrag.

 • tisdag
  12
  nov
  2019

  Kvalitetsmässan 2019

  Kvalitetsmässan sker vartannat år i Göteborg. Temat 2019 är “Ett smartare samhälle“. SKL medverkar med många seminarium och du träffar oss i SKL:s monter på fackmässan. Programmet är publicerat tillsammans med anmälan.

 • torsdag
  21
  nov
  2019

  Att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda

  Förtroendevalda måste ges förutsättningar att verka under trygga förhållanden för att bibehålla en fungerande demokrati. En heldags-konferens om att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda. Inledning av SKL:s ordförande Anders Kna...

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot