Publicerad: 27 maj 2019

Kurser och konferenser, verksamhetsutveckling och politiskt styrning

 • tisdag
  10
  sep
  2019

  Att fatta svåra beslut och möta motstånd - webbseminarium

  SKL erbjuder dig som ledande förtroendevald en seminarieserie i fyra delar med möjlighet att fortsätta samtalet i kommunen eller regionen. Vi vill skapa samtal om svåra prioriteringar inför beslut och ge dig underlag att skapa strategier i de politis...

 • måndag
  7
  okt
  2019

  Styra och leda för resultat - regionledning 2019, Alvesta

  SKL erbjuder en utbildning kring politisk ledning och styrning utifrån regionernas olika uppdrag.

 • tisdag
  29
  okt
  2019

  Styra för resultat - utbildningsprogram för controllers, kvalitetsstrateger med flera

  Utbildningen, som sker i fyra block, ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet. Starten sker under hösten 2019 ...

 • tisdag
  5
  nov
  2019

  Styra och leda för resultat - regionledning 2019, Stockholm

  SKL erbjuder en utbildning kring politisk ledning och styrning utifrån regionernas olika uppdrag.

 • tisdag
  12
  nov
  2019

  Kvalitetsmässan 2019

  Kvalitetsmässan sker vartannat år i Göteborg. Temat 2019 är “Ett smartare samhälle“. SKL medverkar med många seminarium och du träffar oss i SKL:s monter på fackmässan. Programmet beräknas publiceras i juni, men du kan anmäla dig redan nu! 

 • torsdag
  21
  nov
  2019

  Att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda

  Är du nyfiken på de senaste resultaten inom hot, hat och våld mot förtroendevalda? Ta bland annat del av senaste resultaten, kommunexempel ansvarförfördelning och Polisens arbete med demokrati- och hatgrupper.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot