Publicerad: 27 juni 2019

Effektivitetsverktyg - effektivisera offentlig verksamhet

Att mäta tid hos brukare, brukartid och AdminTid är ett av få konkreta verktyg i arbetet med att effektivisera inom offentlig verksamhet. Om det varit möjligt hade vi gärna presenterat en komplett uppsättning av verktyg, men ämnesområdet är alltför komplext.

Vår förhoppning är att dessa exempel och verktyg kan ge inspiration till ett fortsatt effektiviseringsarbete för kommuner och regioner.

AdminTid - mät chefernas administrativa arbetstid

AdminTid är ett digitalt mätverktyg för kommuner och regioner som hjälper dig att kartlägga hur mycket tid du ägnar åt administration, samt vilken typ av administration det handlar om. Syftet med verktyget är utveckling och förbättring. Det finns också ett metodstöd till AdminTid.

AdminTid - mät administration för utveckling och förbättringsarbete

Brukartid i fokus - ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Efter ett projektarbetet redovisar vi resultat och erfarenheter kring ett samverkansprojekt mellan SKL och sju kommuner. De prövade modellen inom grundskola, äldreomsorg, socialtjänst, LSS-verksamhet och teknisk service.

Brukartid i fokus

Brukartid ett effektiviseringsverktyg - erfarenheter och framtid

Det är naturligt att se den tid som personalen tillbringar hos brukaren som ett av flera mått på effektivitet. I rapporten redovisas erfarenheter med att mäta och använda brukartid som styrinstrument.

Brukartid ett effektiviseringsverktyg

Handbok för effektiv äldreomsorg - en handfast guide till ökad kvalitet och lägre kostnader

Syftet med rapporten är att ge stöd till kommunernas arbete med effektivisering inom äldreomsorg, med särskilt fokus på hemtjänst. Paralleller kan även dras till andra områden.

Handbok för effektiv äldreomsorg

Publikationer

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot