Publicerad: 10 juni 2019

AdminTid - mät chefernas administrativa uppdrag

AdminTid är ett digitalt mätverktyg som ska hjälpa kommuner att kartlägga hur mycket tid chefer ägnar åt administration. Verktyget ska belysa vilken typ av administration det handlar om, hur väl den fungerar och om den tillför ett mervärde till verksamheten.

AdminTid ger dig en bild av hur chefens administrativa situation ser ut. Det är alltså inget mätverktyg för kontroll utan syftet är utveckling och förbättring för en effektivare administration.

Syftet med att mäta administration är att:

  • kunna analysera mätresultaten,
  • se om det finns möjligheter att effektivisera och förenkla.

Metodstöd, lärande exempel

Till verktyget finns också ett metodstöd med metodiken som har används i förpojektet till verktyget, samt samlade tips, exempel och erfarenheter.

Metodstöd: Förenklad och effektivare administration (PDF, nytt fönster)

Lärande exempel: Effektivare och förenklad administration i Mjölby

Så här utvecklades verktyget

Mätverktyget togs fram i samband med ett utvecklingsprojekt tillsammans med sex kommuner. Syftet var att identifiera förbättringsmöjligheter och praktiskt arbeta med förenkling och effektivisering av första linjens chefers administrativa uppgifter

Projektet Effektivare administration

Gör en intresseanmälan

Under hösten 2019 erbjuder SKL ett antal kommuner att testa verktyget kostnadsfritt. Om du är intresserad av att använda verktyget som testkommun, vänligen kontakta oss via nedan formulär. Vi kontaktar dig så snart som möjligt efter din anmälan kommit in.


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot