Publicerad: 17 oktober 2019

AdminTid - mät chefernas administrativa uppdrag

AdminTid är ett digitalt mätverktyg som ska hjälpa kommuner att kartlägga hur mycket tid chefer ägnar åt administration. Som en del i att utforska och mäta chefers administration erbjuder SKL också de kommuner som använder sig av verktyget att delta i ett nätverk.

Få tillgång till verktyget AdminTid och delta i nätverk

Verktyget ger dig en bild av hur chefens administrativa situation ser ut. AdminTid är inte ett mätverktyg för kontroll utan syftet är att ge underlag till analys, effektivisering och förenkling av kommunens administration. Verktyget hjälper till att belysa:

  • vilken typ av administration det handlar om,
  • hur väl den fungerar,
  • och om den tillför ett mervärde till verksamheten.

Nätverket AdminTid

Nätverket ska fungera som en träffpunkt för kommuner som använder sig av verktyget för erfarenhetsutbyte, inspiration, utvecklingsstöd samt ge deltagarna möjlighet att dela med sig av exempel. Din anmälan ska vara SKL tillhanda senast den 6 december 2019. 

Nätverket har tre träffar per år i Stockholm.

Anmälan, kostnad

Kontakta Linda Nordberg via kontaktcenter om du få åtkomst till verktyget samt delta i nätverket.

För att nyttja verktyget och delta i nätverket betalar varje kommun 5 000 kr per år (exklusive moms, förtäring och dokumentation ingår). Eventuella resor och logi bekostar deltagarna själva.

Metodstöd, exempel

Till verktyget finns också ett metodstöd till verktyget samt samlade tips, exempel och erfarenheter.

Metodstöd: Förenklad och effektivare administration (PDF, nytt fönster)

Lärande exempel: Effektivare och förenklad administration i Mjölby

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot