Publicerad: 9 oktober 2019

Löpande- och fördjupad uppföljning av primärvård

Basmodellen kan vara en utgångspunkt för varje regions eget beslut om uppföljning och kontroll av primärvård. Den är avsedd för relationen mellan uppdragsgivare och beställare samt enskilda vårdcentraler. På förekommen anledning kan en fördjupad uppföljning ske.

Basmodell för löpande uppföljning av primärvård

I en löpande uppföljning säkerställs att det som beställts enligt avtal och överenskommelser levereras enligt uppgjorda uppföljningsplaner. Löpande uppföljning genomförs av uppdragsgivare och beställare. Uppföljningen sker av enskilda vårdgivare oavsett avtal och driftform.

Utformad för att passa in i en bredare helhet

Syftet är att kvalitetssäkra och stödja utveckling i den verksamhet som utförs med regionens resurser. Basmodellen är utformad för att passa in i en bredare helhet. Ramarna anges bland annat i Socialstyrelsens föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete.

Basmodell för uppföljning av primärvård

Modellen är framtagen av vårdvalsnätverket

Fördjupad uppföljning av primärvård

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare som genomförs utöver den löpande uppföljningen (basmodellen). Huvudsyftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.

På förekommen anledning kan en fördjupad uppföljning ske (uppföljningsguiden)

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot