Publicerad: 19 september 2019

Verktyg för uppföljning och kontroll

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. SKL har tagit fram ett antal verktyg som ett stöd till medlemmarna som arbetar med uppföljning och kvalitetssäkring av välfärdstjänster.

Två män och en kvinna som sitter på en parkbänk.

Intern kontroll som stöd för att uppnå mål och att verksamheten efterlever lagar och regler

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas strukturer, system och processer för den interna kontrollen. Fyra byggstenar är väsentliga:

  • En robust organisation
  • Riskanalyser som riktar arbetet
  • Planerade åtgärder och kontroller
  • Uppföljning

Läs vidare om SKL:s syn på intern kontroll

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Kommuner och regioner kan med verktyget enkelt värdera om de har system och rutiner för uppföljning och kontroll samt om dessa används. Resultaten visas i diagram.

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Egenvärdering av fristående verksamheter

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för godkännande och tillsyn av fristående förskolor, vissa fristående fritidshem och fristående pedagogisk omsorg.

Egenvärdering av fristående verksamheter

Planera och prioritera krav på enhetsnivå med verktyget kravsorteraren

Ett enkelt verktyg som kan vara ett stöd i ditt arbete med uppföljning av krav på enhetsnivå. Oavsett vem som driver verksamheten ska de krav som ställts följas upp och utvärderas. Verktyget finns med eller utan makrofunktion.

Kravsorteraren: krav på enhetsnivå

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Prioriteringsstödet Fyrfältaren är ett lättanvänt verktyg för att skapa diagram med två värdeaxlar och fyra fält. Verktyget hjälper dig att prioritera och har många användningsområden. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och väsentlighet.

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare
  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot