Publicerad: 23 september 2019

Uppföljningsguiden och uppföljningsprocessen

Uppföljningsguiden och ger dig stöd i ditt uppföljningsarbete med fokus på både kontroll och verksamhetsutveckling. Den är en praktisk verktygslåda som bland annat innehåller skrifter, filmer och metoder. Uppföljningsprocessenär ett praktiskt stöd för att utveckla uppföljning.

Uppföljningsguiden och uppföljningsprocessen ger stöd till dig som arbetar med kommunens och regionens övergripande uppföljning av välfärdstjänster. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har utvecklat Uppföljningsguiden.

Uppföljningsguiden för dig som arbetar med uppföljning och analys

Uppföljningsprocessen - sex steg för att utveckla uppföljning

Så här använder du Uppföljningsguiden

Filmen berättar kort för dig hur du använder uppföljningsguiden och uppföljningsprocessens olika verktyg och innehåll.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare
  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot