Publicerad: 23 maj 2019

Förplanering, budgetprocess

Att förbereda budgetprocessen genom att satsa på en ”förplanering” behöver inte vara komplicerat eller kräva mycket extra sammanträdestid. Det handlar om att samtala på ett nytt sätt och utifrån delvis nya fakta.

Det är viktigt med faktakoll i förplaneringsarbetet. Illustration där personer sitter och kollar fakta vid en dator.

Det är viktigt med faktakoll i förplaneringsarbetet

Förslagsvis innan budgetprocessen startar bjuds högsta ledningen, både politiker och tjänstepersoner, till ett möte där de får kunskap om kommunens utmaningar nu och för de närmaste åren.

Genom att systematiskt välja ut, analysera och presentera fakta och ge möjlighet till reflektion och dialoger skapas förutsättning för ökad kunskap, samsyn och nya perspektiv på organisationens utmaningar.

Handbok om förplanering - erfarenheter från ett projektarbete

Fjorton kommuner har under cirka ett års tid diskuterat och testat nya sätt för sin förplanering. Erfarenheter sammanfattas i en handbok som kan användas för inspiration.

Handbok om förplanering, webbutiken

Lärande exempel, förplanering

Under hösten 2019 räknar SKL med att kunna publicera kommunernas lärande exempel som ett komplement till handboken.

Få mer stöd i ditt budget- och planeringsarbete

Viktiga underlag i planeringsarbetet är skatteunderlagsprognos, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner som preliminära och definitiva taxeringsutfall.

Om budget och planeringsprocessen

EkonomiNytt för landsting

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    Handläggare
  • Bengt-Olof Knutsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot