Upphandling

SKL arbetar för att kommuner, landsting och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

Illustration: glödlampa, kugghjul och ansikte

Tag del av sex exempel där innovation och  mervärde stått i fokus inom tre områden: hälso-och sjukvård, social omsorg och teknisk förvaltning.

Illustration: ett hus där det flyger ut olika saker ur taket såsom en buss, en spruta, en dator med mera.

SKL Kommentus samordnar upphandlingar och erbjuder ramavtal för inköp av varor och tjänster för kommuner, landsting, regioner och deras bolag.

Illustration: människor

SKL:s jurister har tagit fram en checklista som kan användas för att kvalitetssäkra förfrågningsunderlag innan det annonseras.

Illustration: människor och en pil som visar riktningen

Jurist Eva Sveman ger dig en kort information om LOU, LUF och den nya lagen om upphandling av koncessioner, LUK.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot