Publicerad: 17 september 2019

Upphandling

SKL arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

Illustration: glödlampa, kugghjul och ansikte

Sju exempel där innovation och  mervärde stått i fokus inom tre områden.

Illustration: ett hus där det flyger ut olika saker ur taket såsom en buss, en spruta, en dator med mera.

SKL Kommentus samordnar upphandlingar och erbjuder ramavtal för inköp av varor och tjänster.

Illustration: människor

SKL har tagit fram en checklista för att kvalitetssäkra förfrågningsunderlag innan det annonseras.

Illustration: människor och en pil som visar riktningen

Jurist Eva Sveman ger dig en kort information om LOU, LUF och LUK.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot