Publicerad: 9 augusti 2019

Kostnader som uppstår till följd av överprövningar av upphandlingar

SKL Kommentus och SKL har granskat kostnader som uppstår till följd av överprövningar av upphandlingar. Det har skett genom ett uppdrag till P.P.A. Pro Public AB, som har gjort undersökning av tre stycken exempelupphandlingar med överprövningar som redovisas i rapporten.

Tre exempelupphandlingar i rapporten

 • Den första är en upphandling av storköksutrustning genom SKL Kommentus,
 • den andra en vägentreprenad upphandlad av Tyresö kommun,
 • och den tredje gäller serviceresor upphandlade av Region Örebro län.

Vår förhoppning är att resultatet som undersökningen visar kan vara en utgångspunkt för, och inspirera till, en mer omfattande undersökning av överprövningskostnader vid upphandlingar.

Rapport: Kostnader överprövningar av upphandlingar (PDF, nytt fönster)

Exempelupphandlingarna visar högre värden i tid och kostnader

Resultaten från undersökningen av exempelupphandlingarna jämförs med rikssiffror avseende tid och kostnader som presenteras av Förenklingsutredningen (SOU 2018:44). I nämnda utredning, som inte har gjort några egna beräkningar, hänvisas till ett betänkande av Upphandlingsutredningen (SOU 2011:73) där en beräkning finns att upphandlande myndigheters tid för överprövning är 68 timmar, och kostnaden för detta uppdaterad till år 2016 är 23 000 kronor inklusive sociala avgifter. Beräknat för 1 353 överprövningar år 2016 blir det drygt 30 miljoner kronor.

Vid analysen av P.P.A:s resultat jämfört med rikssiffrorna granskas det underlag som Förenklingsutredningen hänvisar till, angående rikssiffrorna kan noteras:

 • underlaget har en mycket stor bortfallsprocent,
 • storstadskommunerna saknas i underlaget,
 • det ur upphandlingssynpunkt ”tunga” området anläggningsarbete saknas bland de sex områdena,
 • den ensartade personalkategorin - upphandlare (338 kronor per timme)- som rikssiffrorna utgår från är lägre än den i exempelupphandlingarna.

Överprövningarna av de tre exempelupphandlingarna som P.P.A. undersöker visar högre värden både när det gäller tid och kostnad per tidsenhet. Den sammanvägda tiden för alla tre exempelupphandlingarna är 3,2 gånger mer omfattande än de angivna riksvärdena.

Den sammanvägda kostnaden är 6,75 gånger större än de angivna riksvärdena:

 • 2,42 storköksutrustning,
 • 11,64 vägentreprenad,
 • 6,18 serviceresor.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Peedu
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot