Publicerad: 8 oktober 2019

Öka din kunskap om strategisk upphandling 

Nu finns korta filmer som kan öka kunskapen om strategisk upphandling för förtroendevalda. Filmerna har tagits fram som ett led i att ge kommuner och regioner verktyg att utveckla arbetet med upphandlingar. De är tänkta att på ett pedagogiskt sätt förklara och hjälpa till i en förtroendevalds nämndarbete.

SKL har tagit fram tre korta filmer för förtroendevalda som i sitt nämndsarbete behöver ta beslut kring upphandlingar.

Lär om strategisk upphandling och försörjningsstrategi

Vilka strategiska inköpsfrågor bör beaktas inför en upphandling? Hur kan ni i er verksamhet använda upphandling för att nå era mål?

Strategisk upphandling, försörjningsstrategi (03:30 minuter)

Att upphandla hållbart och ställa funktionskrav

Hur arbetar man hållbart och följer upp avtal?

Om att ställa miljökrav, att föra dialog med marknaden på kort och lång sikt för att möjliggöra utveckling, samt att formulera kraven utifrån resultat eller funktion så att det öppnar upp för nya lösningar och innovation.

Hållbar upphandling och hållbarhetsmål vid upphandling (04:47 minuter)

Nyttan med avtalsuppföljning

Om nyttan med att följa upp avtal, behovet att skriva avtalet om möjligt utifrån funktion eller resultatmål för att möjliggöra förbättringar och utveckling under avtalsperioden. I filmen tar vi också upp riskerna med otillräcklig uppföljning, som att kraven inte uppfylls eller att fusk och oegentligheter inte upptäcks.

Uppföljning av upphandlingskontrakt - avtalsuppföljning (03:36 min)

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot