Publicerad: 1 mars 2019

Seminarium om upphandling för innovation och mervärde

Genom att upphandla, genomföra och använda innovativa lösningar i verksamheten kan bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas till invånare och brukare. Se ett seminarium från Kvalitetsmässan 2017 om upphandling för innovation och mervärde.

Erfarenheter av upphandling för innovation och mervärde

Se en filminspelning om upphandling för innovation och mervärde. I filmen får du ta del av erfarenheter som har gjorts inom två olika områden - färdtjänst och räddningstjänst.

Upphandling för mervärde, Färdtjänsten i Göteborg

Utifrån politikens övergripande mål ställdes i denna upphandling särskilda kontraktsvillkor, krav på kollektivavtalsliknande villkor samt krav på trransporter med fosilfritt bränsle. Sophie Edler Hongelin, trafikutredare i Göteborg Stad, berättar om hur upphandlingen genomfördes.

En av leverantörerna av färdtjänst i Göteborg berättar om hur man kunde anpassa verksamheten till de nya krav som ställdes i upphandlingen av färdtjänst. Lyssna till Peter Olssons, VD Göteborgs Buss AB, berättelse.

Upphandling av innovation, skalbara larmställ -
The Gothenburg suit

Räddningenstjänsten hade behov av att minska exponeringstiden för kontaminering från använda larmställ för rökdykning och räddningstjänst. Funktionskrav ställdes och bidrog till utveckling av skalbara skyddskläder till räddningstjänsten i Stor Göteborg.

— Allt eftersom vi byggde kunskap baserade på våra behov blev det väldigt tydligt att vi behövde tänka nytt. Lyssna till Katarina Appelqvist, Kungsbacka Kommun, som berättar om hur upphandlingen bidrog till en innovativ produkt och hur processen gick till.

The Gothenburg suit har vunnit pris för bäst utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter - Götapriset 2015.

Rapport: Upphandlingen av larm

Sex exempel på upphandling för innovation och mervärde

SKL har gjort en genomgång av upphandlingar inom tre olika områden inom hälso-och sjukvård, social omsorg samt teknisk förvaltning och sex exempel valdes ut. Kommuner och landsting bidrog med 40 förfrågningsunderlag som har haft en ansats till innovation eller mervärde. Karin Peedu, upphandlingsstrateg vid SKL, delar med sig av erfarenheterna.

SKL:s arbete med upphandling för innovation och mervärde

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot