Publicerad: 27 september 2019

Beställargrupper, nätverk

SKL driver beställargrupper och beställarnätverk för att utveckla metoder och arbetssätt att genomföra funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

De drivs i syfte att öka förmågan att göra goda inköp, samla- och sprida kunskap om aktuella inköpsbehov, men också genom dialog med intressenter och leverantörer ta fram förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling.

Beställargrupper

Beställargrupp konstgräs

Beställarnätverk

Beställarnätverk för socialtjänsten verksamhetssystem och digitala stöd

Beställarnätverk välfärdsteknik

Beställarnätverk bokning och bidrag (boknings- och bidragslösningar)

Nyttan med beställarnätverk

I filmen berättar Karin Peedu, upphandlingsstrateg vid SKL, med flera om nyttan med beställarnätverk för dig. Filmen är framtagen av Upphandlingsmyndigheten.

Ett beställarnätverk kan beskrivas som ett samarbete mellan köpare med likartade behov. Beställarnätverk erbjuder ett tätt och nära samarbete, men det innebär inte att de medverkande förvaltningarna och bolagen nödvändigtvis är bundna av gemensamma upphandlingar.

Beställarnätverken drivs i syfte att öka förmågan att göra goda inköp, samla och sprida kunskap om aktuella inköpsbehov, men också genom dialog med intressenter och leverantörer ta fram förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling. En fördel är att kunna samla den gemensamma köpkraften för att kunna ställa krav som utvecklar marknaden i önskad riktning, till exempel mot att uppfylla hållbarhetsmål.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot