Innovation och upphandling

Genom att upphandla, genomföra och använda innovativa lösningar i verksamheten kan bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas till invånare och brukare.

Allt mer av offentligt finansierad verksamhet utförs av externa utförare på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Genom att i upphandlingen efterfråga smartare tjänster och teknik som stödjer verksamheternas behov går det att stimulera till nya innovativa lösningar.

SKL arbetar för fler innovationer

SKL arbetar tillsammans med VINNOVA och Upphandlingsmyndigheten för att kommuner, landsting och regioner genomför fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar. SKL ger också konkret stöd till användardriven innovation via Innovationsguiden:

Innovationsguiden.se

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot