Upphandlingsregler kring e-upphandling, e-handel

Kerstin Wiss-Holmdahl, förbundsjurist SKL, berättar i en kort intervju om nya upphandlingregler kring e-upphandling och e-handel.

Kerstin tar upp följande innehåll kring nya upphandlingsregler:

  • Kontroll av anbudsgivare med grund ur belastningsregistret
  • Enhetligt upphandlingsdokument ESPD
  • Dynamiskt inköpssystem
  • Elektroniska kataloger

SFTI - Single Face To Industry

SKL, Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten driver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. Inriktningen är öppna standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet SFTI (Single Face To Industry). Här finner du information om bland annat handledningar, verifiering, standarder, e-handelsspecifika kurser med mera.

E-handel och e-upphandling, STFI

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl
    Förbundsjurist







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot