Upphandlingsregler från och med 1 januari 2017

De största förändringarna är att lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) ersätts med två nya lagar. Sverige har också fått en helt ny lag om upphandling av koncessioner (LUK).

Kort om lagar för offentlig upphandling

Förbundsjurist Eva Sveman berättar kort om upphandlingslagstiftningen kring tre nya lagar:

Upphandlingsmyndigheten förtydligar informationen kring de nya lagarna

LOU och LUF

En övergripande förändring är att förfarandereglerna i nya LOU respektive nya LUF alltmer kommer att likna varandra. Detta sker genom att:

  • bestämmelserna i nya LOU i vissa avseenden har utformats med regleringen i försörjningssektorerna som förebild och
  • nya LUF kommer att reglera vissa moment på liknande sätt som i nya LOU.

Vktiga förändringar i nya lagen om offentlig upphandling

Viktiga förändringar i nya lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

Nya lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

Med anledning av EU:s nya koncessionsdirektiv införs en helt ny lag för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner - LUK. De viktigaste förändringarna är att det blir obligatoriskt att annonsera upphandlingar av tjänstekoncessioner och att sådana upphandlingar kan överprövas.

Ny lag för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner 

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot