Vi som arbetar med upphandlingsfrågor

Juridisk rådgivning och service

Juristerna når du via SKL:s kontaktcenter.

Läs vidare om SKL:s juridiska service

Övriga som arbetar med upphandlingsfrågor

Karin Peedu
Nyckelord:
uppahandlingsstrateg, projektledare för prioriterad fråga Upphandling för förnyelse

Karin Peedu, uppahdnlingsstrateg, SKL

Lars Kolmodin
Nyckelord:
upphandling av verksamhet, valfrihetssystem

Lars Kolmodin, handläggare, SKL

Thomaz Ohlsson
Nyckelord:
upphandling av verksamhet, valfrihetssystem

Thomaz Ohlsson, handläggare, SKL

Klas Danerlöv
Nyckelord:
innovationsupphandling

Klas Danerlöv, handläggare, SKL

Olle Olsson
Nyckelord:
upphandling hälso- och sjukvård

Olle Olsson, handläggare, SKL

Fredrik Hjulström
Nyckelord:
upphandling, uppföljning Hem för vård och boende, HVB

Fredrik Hjulström, handläggare, SKL

Lotta Ricklander
Nyckelord:
upphandling revisionstjänster

Lotta Ricklander, handläggare, SKL

SKL Kommentus

Kommentus erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR. Bolaget, som till stor del ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral och AffärsConcept.

Via inköptscentralen erbjuder de en stor mängd ramavtal till främst offentlig sektor, men även tjänster inom tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Kontakta Kommentus för frågor kring  deras ramavtal, produkter och tjänster
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot