Kontakt, upphandlingsfrågor

Juridisk rådgivning av SKL:s jurister

Juristerna har telefontider med förbehåll för andra åtaganden. Når du inte dem via telefon, skicka e-post så kontaktar de dig.

Kontaktuppgifter jurist på SKL

Övriga som arbetar med upphandlingsfrågor

Karin Peedu
08-452 78 18
Karin.Peedu@skl.se

Nyckelord: uppahandlingsstrateg, projektledare för prioriterad fråga Upphandling för förnyelse

Karin Peedu, uppahdnlingsstrateg, SKL

Lars Kolmodin
08-452 74 39
Lars.Kolmodin@skl.se

Nyckelord: upphandling av verksamhet, valfrihetssystem

Lars Kolmodin, handläggare, SKL

Thomaz Ohlsson
08-452 79 39
Thomaz.Ohlsson@skl.se

Nyckelord: upphandling av verksamhet, valfrihetssystem

Thomaz Ohlsson, handläggare, SKL

Klas Danerlöv
08-452 78 24
Klas.Danerlov@skl.se

Nyckelord: innovationsupphandling

Klas Danerlöv, handläggare, SKL

Olle Olsson
08-452 79 46
Olle.Olsson@skl.se

Nyckelord: upphandling hälso- och sjukvård

Olle Olsson, handläggare, SKL

Fredrik Hjulström
08-452 71 69
Fredrik.Hjulstrom@skl.se

Nyckelord: upphandling, uppföljning: Hem för vård och boende, HVB

Fredrik Hjulström, handläggare, SKL

Lotta Ricklander
08-452 74 61
Lotta.Ricklander@skl.se

Nyckelord: upphandling revisionstjänster

Lotta Ricklander, handläggare, SKL

SKL Kommentus

Kommentus erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR. Bolaget, som till stor del ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral och AffärsConcept.

Via inköptscentralen erbjuder de en stor mängd ramavtal till främst offentlig sektor, men även tjänster inom tryckta blanketter, böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal.

Kontakta Kommentus för frågor kring  deras ramavtal, produkter och tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot