Nätverk för upphandling som en del i den strategiska styrningen

SKL driver två nätverk för kommuner, landsting och regioner att utveckla strategiska styrdokument för att genom upphandling och inköp uppnå bättre resultat och resursutnyttjande. Här finner du inforamtion om upplägg, innehåll samt tider.

Illustration människor.

Introduktionsseminarium

Se film från introduktionsseminarium 14 juni 2017 (Play, nytt fönster)

Presentation: Upphandling för förnyelse 14 juni 2017 (PDF, nytt fönster)

Upplägg och innehåll

  • Nätverket kommer att träffas i Stockholm 3 gånger under hösten 2017 och med en avslutningskonferens under våren 2018.
  • Mellan träffarna förutsätts en del arbete göras lokalt. Arbetet kommer att utgå från den egenvärdering som görs av respektive organisation.
  • Från varje organisation förväntas två personer delta, en med koppling till upphandling och med koppling till strategisk ledning. Mellan nätverksträffarna åtar sig deltagarna att driva frågan på hemmaplan där det ska det finnas en styrgrupp som deltar i arbetet.
  • Samtliga träffar innehåller erfarenhetsutbyte, stöd och coaching. Externa inspel sker utifrån deltagarnas behov.

Kostnad

SKL står för kostnaderna för nätverksträffarna i Stockholm. Varje organisation bekostar själv sina resor och eventuella kostnader för boende i samband med nätverksträffarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot