Nätverk och beställargrupper

SKL driver nätverk för kommuner, landsting och regioner om upphandling som en del av den strategiska styrningen. SKL driver även beställargrupper för att utveckla metoder och arbetssätt att genomföra funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

SKL:s syfte är att ta fram strategiska styrformer och stärka kommuners, landstings och regioners ledningar i arbetet med att genom upphandling uppnå bättre resultat, resursutnyttjande samt utveckling av varor, tjänster och verksamheter.

SKL så kallade beställargrupper drivs i syfte att öka förmågan att göra goda inköp, samla- och sprida kunskap om aktuella inköpsbehov, men också genom dialog med intressenter och leverantörer ta fram förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot