Nätverk och beställargrupper

SKL driver nätverk för kommuner, landsting och regioner om upphandling som en del av den strategiska styrningen. SKL driver även beställargrupper för att utveckla metoder och arbetssätt att genomföra funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

SKL:s syfte är att ta fram strategiska styrformer och stärka kommuners, landstings och regioners ledningar i arbetet med att genom upphandling uppnå bättre resultat, resursutnyttjande samt utveckling av varor, tjänster och verksamheter.

SKL så kallade beställargrupper drivs i syfte att öka förmågan att göra goda inköp, samla- och sprida kunskap om aktuella inköpsbehov, men också genom dialog med intressenter och leverantörer ta fram förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot