Beställargrupp, konstgräs

SKL har tillsammans med FSKF (Föreningen Stockholms kultur och fritidschefer) och SKL Kommentus bildat en beställargrupp för konstgräs med syfte att sprida kunskap om spridningen av mikroplaster samt föreslå krav vid upphandling.

Beställargruppen ska samla den kunskap som finns om spridningen av mikroplatser från konstgräsplaner och sprida kunskapen, samt genom dialog med intressenter och marknaden ta fram förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling.

Samarbete

SKL beställargrupp har ett nära samarbete med Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräs. Naturvårdverkets grupp främjar initiativ på längre sikt. SKL ser att vår beställargrupp kompletterar Naturvårdverkets genom att även fokusera på hur medlemmar kan agera vid upphandling under den kunskapsuppbyggande fasen.

I gruppen finns det kompetenser som verksamhetskunskap, anläggningskompetens, miljökompetens och upphandlingskompetens. Följande personer  ingår:

  • FSKF (som samordnare för kommunerna i Stockholms län), Stockholm stad, Haninge kommun
  • Nils-Olof Zethrin, SKL
  • Fredrik Bäck, SKL
  • Karin Peedu, SKL
  • Henrik Ellung, Kommentus
  • Peter Nohrstedt, Kommentus

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot