Konferens och dialog om konstgräsplaner

I september bjuder SKL in till två konferensdagar med fokus på konstgräs.

 Utbyggnaden av konstgräsytor och gummerade fallskydd på lekytor har de senaste åren skett i stor omfattning. Många kommuner står nu i begrepp att byta ut befintliga konstgräsunderlag eller bygga nytt. Kunskapsläget om mikroplasters miljö- och hälsopåverkan är fortfarande litet  med ger indikationer på att mikroplastspridningen måste minska.

Idag finns ingen samlad bild av hur det här problemet ska tacklas men SKL ser att det behövs tydliga riktlinjer om best practise och hur konstgräsytor ska upphandlas. Därför bjuder SKL in till två konferensdagar med fokus på konstgräs.

  • Den 19 september anordnar SKL en kunskapsdag för kommunerna om hur konstgräsfrågan kan hanteras med fokus på allt från tillsyn, tänkbara miljökonsekvenser till hur kommunen kan tänka kring upphandlingar.
    Kunskapsdag om konstgräs och mikroplastläckage
  • Den 20 september bjuder SKL in leverantörer och intressenter inom konstgräs
    till en leverantörs- och intressentdialog om hur marknaden kan bidra till nya lösningar. Vi kommer att diskutera livskostnadskalkyler (LCC) med externa miljöeffekter, utvärderingsmodeller för nya lösningar samt kravställning för att hindra mikroplastspridning.
    Leverantörsdialog konstgräs

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot