Beställargrupp sjukhustextil

Beställargruppen identifierar frågor om hållbara och funktionella sjukhustextilier som det ger ett mervärde att samverka kring. Till exempel att samla en större volym inför upphandling, enas kring relevanta begrepp och standarder eller samverka för att öka kunskapen och utvecklingen.

Förslag på frågor att prioritera

Kortsiktigt

 1. Mäta mikroläckage av material med återvunnen PET (ex hos SLL)
 2. Dialog med UHM vad aktiviteter på textilområdet
 3. Design får återbruk, gemensamt kravställande
 4. Uppdatera standarder inom textil (eller i vart fall ta bort det som är inaktuellt)

Långsiktigt

 1. Ta fram monofiber
 2. Testbäddar för att få fram flergångsoperationskläder som ej sprider fibrer och hudavlagringar och ej är för varma för personalen
 3. Testbäddar för mer miljövänliga engångsoperationstextilier

Deltagare

 • Kristian Hemström, Stockholms Läns Landsting, SLL
 • Anja Björnberg Ekstrand, Region Skåne
 • Jenny Sjöstedt, Västra Götalands Regionen, VGR
 • Lena Wettergren, SKL Kommentus
 • Karin Peedu, Sveriges Kommuner och landsting, SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot