Nätverk för upphandling som strategisk styrning

SKL driver nätverk för kommuner, landsting och regioner i syfte att utveckla strategiska styrformer för att genom upphandling och inköp uppnå bättre resultat och resursutnyttjande.

Illustration människor.

Nätverk för 2018

Anmälan

Både tidigare nätverksdeltagare och nya bjuds in, beroende på antalet anmälningar kan flera nätverk skapas. Sista anmälningdag för din organisation är 30 mars 2018.

Inbjudan till nätverk för upphandling som strategisk styrning 2018 (PDF, nytt fönster)

Innehåll och upplägg

  • Nätverket träffas i Stockholm 3 gånger under 2018.
  • Från varje organisation förväntas två personer delta, en med koppling till upphandling och med koppling till strategisk ledning. Mellan nätverksträffarna åtar sig deltagarna att driva frågan på hemmaplan där det ska det finnas en styrgrupp som deltar i arbetet.
  • Samtliga träffar innehåller erfarenhetsutbyte, stöd och coaching. Externa inspel sker utifrån deltagarnas behov.
  • Mellan träffarna förutsätts en del arbete göras lokalt. Arbetet kommer att utgå från den egenvärdering som görs av respektive organisation (se nedan).

Egenvärdering för inköp och upphandling

SKL har utvecklat ett så kallat egenvärderingsverktyg. Kommuner och landsting kan med verktyget enkelt värdera hur man arbetar strategiskt med inköp och upphandling. Resultaten visas i diagram.

Använd verktyget egenvärdering för inköp och upphandling

Kort om hur verktyget fungerar

Kostnad

  • SKL står för kostnaderna för nätverksträffarna i Stockholm.
  • Varje organisation bekostar själv sina resor och eventuella kostnader för boende i samband med nätverksträffarna.

Introduktionsseminarium

Inför uppstarten av det första nätverket 2017 genomförde SKL ett så kallat introduktionssseminarum, som du här kan se i efterhand.

Se introduktionsseminarium (Play, nytt fönster)

Presentation som visas i filmen (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot