Publicerad: 23 september 2019

Upphandling av företagshälsovård

Råd för organisationer som upphandlar företagshälsovård i fem steg. Den innehåller även bilagor och stödmaterial som ska bidra till en framgångsrik upphandling.

Personer gör övningar under ledning av en sjukgymnast.

Råden koncentreras kring det som kännetecknar upphandling och samverkan med företagshälsovården, som tillhandahåller en blandning av både service- och kunskapstjänster.

Innehållet riktas främst till organisationer som upphandlar företagshälsovård. Vi tror också att resonemangen är i stora drag giltiga för organisationer med inbyggd företagshälsovård, särskilt när det gäller vikten av att utreda de egna behoven och att skapa ett långsiktigt, förtroendefullt samarbete.

Råden har utvecklats som ett led i arbetet med avtalet FAS 05 – Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan.

Upphandling av företagshälsovård

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot