Publicerad: 9 augusti 2019

Felavhjälpande underhåll

Hur ska entreprenören ersättas för felavhjälpande underhållsinsatser? Det är ett område som ofta skapar diskussioner vid upphandling och genomförande av driftentreprenader.

Två drifttekniker i arbete.

Skriften ger en analys av problematiken och visar olika strategier för att få till bra avtal och ett gott samarbete med driftentreprenören.

Den vänder sig till dig som är fastighetschef, driftchef, förvaltare eller driftcontroller men kan också vara intressant för ekonomichefer och entreprenörer.

Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader, beställ och ladda ner (webbutiken)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot