Publicerad: 23 februari 2017

Felavhjälpande underhåll

Hur ska entreprenören ersättas för felavhjälpande underhållsinsatser? Det är ett område som ofta skapar diskussioner vid upphandling och genomförande av driftentreprenader.

Två drifttekniker i arbete.

Skriften ger en analys av problematiken och visar olika strategier för att få till bra avtal och ett gott samarbete med driftentreprenören.

Den vänder sig till dig som är fastighetschef, driftchef, förvaltare eller driftcontroller men kan också vara intressant för ekonomichefer och entreprenörer.

Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader, beställ och ladda ner (webbutiken)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot