Publicerad: 23 februari 2017

LOU i lokalanskaffningsprocessen

Det är ibland svårt att förstå regelverk och hur man ska göra för att göra rätt. Skriften ger svar på vanliga frågor om regelverket , till exempel om "hyresundantaget" och "lokal av underordnad betydelse".

Pappa med sitt lekande barn på en förskolegård.

Skriften bygger på intervjuer med sju kommuner . De lyfte särskilt två frågor: Om gränsdragningsproblemen i samband med det så kallade hyresundantaget och om nyproduktion av förskolor i bottenvåningen av bostadsprojekt där bostadsproduktion är huvudsyftet, så kallad lokal av underordnad betydelse.

Skriften vänder sig till dig som arbetar med lokalförsörjning i en kommunal förvaltning och bygger på erfarenheter från sju kommuner.

LOU i lokalanskaffningsprocessen, beställ skriften (webbutiken)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot