Publicerad: 23 februari 2017

Entreprenad för drift och underhåll

Driftstekniker klättrar uppför en stege.

Skriften "Driftigt underhåll" beskriver processen och livscykeln för upphandling av kontrakt. Den lyfter fram viktiga frågor att fundera över och besluta om. Den ger också konkreta exempel på hur du kan gå till väga, baserat på praktiska erfarenheter.

Den är ett stöd för dig som arbetar i en kommun med drift och underhåll och ansvarar för verksamhet, entreprenad eller upphandling.

Driftigt underhåll, beställ och ladda ner (webbutiken)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot