Publicerad: 23 september 2019

Gatubelysning på entreprenad

Gatubelysning i stadsmiljö.

Skriften visar hur driftentreprenader för belysning kan handlas upp, följas upp och utvärderas. Den tar bland annat upp vad som bör ingå i förfrågningsunderlaget och ger exempel på formulär för utvärdering.

Den vänder sig till upphandlare och ansvariga för belysning i kommunerna, samt till deras konsulter och entreprenörer inom området.

Gatubelysning på entreprenad, beställ och ladda ner (webbutiken)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot